Events

An Exhibition of Assemblage Art by Tomasz Grzesik

 

About me:

Tomasz Grzesik. Polish artist living and working in Ireland. Since High School time, Musician of many bands performing in all Europe. Recorded / released about 10 albums. Also some solo and other music projects, among others author of soundtrack for Polish movie "Konsumenci".  Guitars engraver, Tshirts graphic designer, creator of artistically framed mirrors and assemblage art made of waste materials.

 

Education:

Alumnus of Gastronomy High School. Bechelor degree of Philosophy, University of Rzeszow, Poland. Masters of Arts: Faculty of Philosophy and Sociology, Spec: Philosophy of Culture and Cultural Studies, University of Marie Curie - Sklodowska, Lublin, Poland. Librarian.

 

Motto:

"I started to collect old broken parts and used things to create Assemblage Art some time ago lead by thought that dead can dance again. I have great fun doing them because I'm never sure about their final look"

 

 

O mnie:

Tomasz Grzesik. Polski artysta mieszkający i pracujący w Irlandii. Od czasów liceum muzyk wielu zespołów występujących w całej Europie. Nagrał / wydał około 10 albumów. Autor kilku projektów solowych i innych projektów muzycznych, m.in. ścieżki dźwiękowej do polskiego filmu „Konsumenci”. Grawer gitar, grafik i projektant nadruków na koszulki, twórca artystycznie oprawianych luster i dzieł sztuki złożonej ze zużytych, zepsutych rzeczy.

 

Edukacja:
Absolwent Gastronomii Liceum Ogólnokształcącego. Licencjat z filozofii - Uniwersytet Rzeszowski, Polska. Magister Filozofii - Wydział Filozofii i Socjologii, Spec: Filozofia Kultury i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowska, Lublin, Polska. Bibliotekarz.

 

Motto:
"Zacząłem zbierać stare zepsute części i używać ich do tworzenia Assemblage Art jakiś czas temu, z myślą, że martwi mogą znowu tańczyć. Świetnie się przy tym bawię, bo nigdy nie jestem pewien ich ostatecznego wyglądu ”

 

Date and time:

08 August 2019 from 19:00 to 20:00

Tags

Related Events

'Access your Creativity through the Landscape' 2

'Access your Creativity through the Landscape' 2

Date and time: 01 September 2021 from 13:00 to 15:00

VAI Artist Insurance - A how to guide

VAI Artist Insurance - A how to guide

Date and time: 28 July 2021 from 11:00 to 13:00

Can't Wait to Create Workshops

Can't Wait to Create Workshops

Date and time: 19 July 2021 to 30 June 2021

Corracanvy Hoard

Corracanvy Hoard

Date and time: 10 July 2021 to 31 October 2021